Genting Club สู่การเปลี่ยนแปลง! เบนจามิน ตัน เชื่อไทยลีก 2017 จะเป็นซีซั่นที่ดีที่สุด

Genting Club

รองซีอีโอไทยลีก เชื่อมั่นฤดูกาล 2017 จะเป็นซีซั่นที่ดีสุด เพราะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลายด้านๆเกิดขึ้น

Genting Club เบนจามิน ตัน รองซีอีโอไทยลีก และผู้อำนวยการฝ่ายคลับ ไลเซนซิ่ง เชื่อมั่นฤดูกาล 2017 จะเป็นซีซั่นที่ตื่นเต้น เร้าใจและดีที่สุด หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายๆด้านเกิดขึ้น

สมาคมฟุตบอลกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงานปฐมนิเทศสภาปฏิรูป เพื่อวางแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดย ซีอีโอสัญชาติสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

“สำหรับงานในวันนี้ เราได้พูดถึง 11 เป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อพัฒนา และหนึ่งในนั้นคือเรื่องของผู้ตัดสิน เราลงทุนไปมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้ตัดสินก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น”รองซีอีโอไทยลีก เชื่อมั่นฤดูกาล 2017 จะเป็นซีซั่นที่ดีสุด เพราะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลายด้านๆเกิดขึ้น

เบนจามิน ตัน รองซีอีโอไทยลีก และผู้อำนวยการฝ่ายคลับ ไลเซนซิ่ง เชื่อมั่นฤดูกาล 2017 จะเป็นซีซั่นที่ตื่นเต้น เร้าใจและดีที่สุด หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายๆด้านเกิดขึ้น

สมาคมฟุตบอลกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงานปฐมนิเทศสภาปฏิรูป เพื่อวางแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดย ซีอีโอสัญชาติสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

“สำหรับงานในวันนี้ เราได้พูดถึง 11 เป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อพัฒนา และหนึ่งในนั้นคือเรื่องของผู้ตัดสิน เราลงทุนไปมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้ตัดสินก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น”